BEMER®-terapia - Mistä on kyse?

Blogi > BEMER®-terapia

11.3.2021

Väsymystä, palelua, turvotusta, kipuja tai särkyjä, levottomat jalat? Mistä on kyse?

Heikentynyt verenkierto on monen arkea haittaavan vaivan taustalla, vaikka sitä ei välttämättä tule ajatelleeksi – muun muassa stressi sekä pitkäaikainen istuminen heikentävät verenkiertoa ikääntymisen ohella. Huonosta verenkierrosta taas aiheutuu kudosten hapenpuutetta, jonka seurauksena saatamme kokea esimerkiksi väsymystä, palelua tai kipua.

Fysikaalinen BEMER®-verisuoniterapia parantaa heikentynyttä mikroverenkiertoa, jolloin kudosten ja kehon toiminta saa tilaisuuden elpyä.

Mistä BEMER®-terapiassa on kyse?

Pienten mikroverisuonten tiheä verkosto luovuttaa kudoksille niiden tarvitsemia elintärkeitä aineita, kuten happea ja ravintoaineita, ja toisaalta kerää niistä kuona-aineita pois. Jos mikroverenkierto ei toimi, vaikuttaa se suoraan myös kudosten, kuten ihon, lihasten ja luiden, sekä sisäelinten toimivuuteen.

Tätä tärkeää aihetta on innostuttu tutkimaan yhä enemmän, kun mikroverenkierron häiriintymisen yhteys useimpiin kroonisiin sairauksiin diabeteksestä dementiaan on viime vuosina löydetty (1, 2).

BEMER®-terapia parantaa verisuonten seinämien heikentynyttä supistumis- ja rentoutumisrytmiä pulsoivan sähkömagneettisen signaalirakenteen avulla ja parantaa näin heikentynyttä verenkiertoa pienimmissä mikroverisuonissamme. Vaikka suonet ovat pieniä, on niitä kuitenkin valtaosa, 74 %, verisuonistamme. Siksi niiden verenkierron toimivuus on erittäin tärkeää kehollemme.

BEMER® on EU:ssa lääkinnälliseksi laitteeksi hyväksytty terapia, jonka vaikutukset on osoitettu tutkimuksin ja mittauksin. Laitteessa käytettävät matalatehoiset pulsoivat sähkömagneettiset kentät ovat mittausten mukaan riittävät sekä turvalliset välittämään kehoon verenkiertoa parantavan signaalin hoitovaikutuksen.

Pienimpien valtimoiden seinämien häiriintyneeseen toimintaan ei voida vaikuttaa lääkkeillä, koska sieltä puuttuvat reseptorit, joihin lääkkeet voisivat sitoutua. Tällaisia reseptoreja löytyy vain kokoluokkaa suuremmista valtimoista, jonne lääkevaikutus ylettyy esimerkiksi beetasalpaajan muodossa - mikäli verenvirtaus toimii ja vie lääkkeen perille, mikä lääkettä tarvitsevilla potilailla ei ole aina itsestään selvää. Siksi on hyvä, että verisuonten toimintaan voidaan vaikuttaa fysikaalisesti, ja lääkkeettömästi, BEMER®-terapialla.

Hyvä mikroverenkierto parantaa kehon toimintakykyä monella tavalla

BEMER®-terapian käyttäjien kokemuksissa, ja tutkimuksessakin, nousevat esille positiiviset vaikutukset kipuihin ja särkyihin sekä uneen. Monet kertovat myös virkistyneensä ja palelijat lämmenneensä. Useat ovat saaneet apua myös levottomiin jalkoihin. Terapia on kotikäyttöön tarkoitettu ja parhaat tulokset saadaankin säännöllisellä kahdeksan minuutin hoidolla aamuin illoin.

Kun veren puna- ja valkosolut liikkuvat paremmin, kehon suoritus-, uusiutumis- ja vastustuskyky saavat tilaisuuden parantua. Urheilusuorituksesta palautuminen ja vammoista paraneminen nopeutuvat sekä vastustuskyky paranee useiden käyttäjien, myös huippu-urheilijoiden, kokemuksen mukaan. Mikroverenkierto paranee päivä päivältä terapian käytön myötä. Paremmin toimivan verenkierron seuraukset ovat kuitenkin yksilöllisiä niin laadultaan kuin nopeudeltaankin elimistön tilanteesta riippuen.

Kirjoittanut BEMER Nordicin tiedottaja Kirsi Paananen

Mikroverenkierron heikentyminen on yhdistetty myös yleisesti vanhenemismuutoksiin, joten siitä kannattaa pitää huolta jo ennaltaehkäisevästikin, terveellisiä elämäntapoja unohtamatta!

Lähteet: 

 1. Gutterman D. & al. 2016. The Human Microcirculation, Regulation of Flow and Beyond. Circ Res. 2016; 118: 157-172. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.305364. Bosetti F. & al. 2016. "Small Blood Vessels: Big Health Problems?": Scientific Recommendations of the National Institutes of Health Workshop. J Am Heart Assoc. 2016;5:e004389; 4.11.2016; doi: 10.1161/JAHA.116.004389.
 2. Kunlin J. A Microcirculatory Theory of Aging. Aging and Disease, vol 10, number 3;676-683, June 2019.

BEMER®-terapia 

Bemer® fysikaalinen verisuoniterapia

 • 5 kerran kortti 50,00 € (voimassa 2 kk)
 • 10 kerran kortti 90,00 € (voimassa 3 kk)

Galileo FIT -vibraatiohoito + Bemer®

 • 5 kerran kortti 99,00 € (voimassa 2 kk)
 • 10 kerran kortti 169,00 € (voimassa 3 kk)

Varaa aika!

Ajanvaraus »

Voit varata ajan myös puhelimitse
ma-pe klo 8.00-19.00
puh. 020 720 2480


Seuraa meitä instagramissa ja tiedät kuukauden eduista, luennoista, tapahtumista ja blogipostauksesta ensimmäisenä!
 

Kohti toimivaa aineenvaihduntaa

Oman aineenvaihdunnan toimintaan voi vaikuttaa monella eri tapaa. Tutustu hoitomuotoihin sekä aiheeseen liittyviin luentoihin ja koulutuksiin ja ota yhteyttä!

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Oloni-klinikka (1937786-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mona Leino
020 740 2480
mona.leino@oloni.fi

Henkilörekisterin nimi

Oloni-klinikka asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Oloni-klinikka
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mona.leino@oloni.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna