Riittävä D-vitamiinin saanti estää Covid-19-kuoleman

Blogi > Riittävä D-vitamiinin saanti estää Covid-19-kuoleman

30.11.2020

D-vitamiini  hillitsee tappavaa sytokiinimyrskyä

Covid-19 -tautiin liittyvien kuolemantapausten taustalla on koronaviruksen elimistössä laukaisema tulehdusreaktio, sytokiinimyrsky. Tämä on elimistön immunologinen puolustusreaktio, jolloin elimistö tuottaa suuria määriä tulehduksen välittäjäaineita, ns. sytokiineja. Sytokiinimyrskyssä immuunijärjestelmä käy  ”ylikierroksilla” ja tämä saa immuunijärjestelmän hyökkäämään itseään vastaan. Kansainvälisten tutkimusten mukaan D-vitamiini vaikuttaa tulehdusta vastaan taistelevien valkosolujen toimintaan ja estää niitä vapauttamasta liikaa sytokiineja ja synnyttämästä tätä sytokiinimyrskyä. 

D-vitamiini ei estä ihmistä saamasta virusta, mutta se vähentää taudin vaikeutta ja kuolemaa. Tämä selittää myös sitä, miksi koronavirustauti ei juurikaan vaikuta lapsiin. Lapsilla immuniteetti ei ole vielä täysin kehittynyt, vaan tärkeimpänä puolustusmekanismina toimii syntymässä saatu luontainen immuniteetti, joka ei synnytä sytokiinimyrskyn kaltaisia ylireagointeja.


Tärkein vitamiini

D-vitamiini on vitamiineista tärkein, jonka vaikutus on kansanterveydellisesti kaikkein suurin. Se ei ole varsinainen vitamiini, vaan elimistössä toimiva yleishormoni ja voimakkaasti tekemisissä terveyden kanssa: puolustus-järjestelmän, verenkiertoelimistön ja solujen jakautumisen kanssa se säätelee elimistön toimintoja.

D-vitamiini on vanhenemishormoni ja se estää vanhenemista.Tutkimusten mukaan vanhenemiseen liittyvät sairaudet tulevat säännöllisellä D-vitamiinin käytöllä esille muutamaa vuotta myöhemmin kun ilman sen käyttöä. Kun huolehdimme D-vitamiinin riittävän korkeasta pitoisuudesta läpi elämän, meille tulee lisää terveitä elinvuosia, joka on myös kansanterveydellisesti tärkeä tavoite. D-vitamiinin tärkeys meille johtuu pohjoisesta sijainnistamme ja siitä, että saamme vain 3-4 kuukautta vuodessa tarpeeksi D-vitamiinia auringosta.


Koronan vaikutus ravintotutkimukseen ja sairastumisalttiuteen

Koronapandemia vauhditti ravintolisien tutkimusta, kun ilmeni, että erityisesti D-vitamiini sekä B-, C- ja E-vitamiinit, sinkki, seleeni, kalaöljy ja muut ravintolisät parantavat immuunipuolustusta ja torjuvat COVID-19-virusinfektiota. Hengitettynä COVID-19-virus kiinnittyy nenän ja keuhkojen limakalvoilla olevaan proteiiniin, joka on angiotensiiniä konvertoiva entsyymi 2 (ACE2). Virus tunketuu soluihin ja tuottaa angiotensiiniä, joka supistaa keuhkojen verisuonia ja pahentaa virusinfektiota. Lasten nenässä on aikuisia vähemmän ACE2:ta, mikä osaltaan selittää sen, että lasten infektioriski on aikuisia pienempi.

Diabetes ja siihen liittyvät taudit (insuliiniresistenssi ja metabolinen oireyhtymä) lisäävät ACE2:n ilmestymistä, mikä altistaa diabeetikon vakavalle virusinfektiolle ja kuolemalle. Tiedetään myös, että diabeetikoiden veren D-vitamiinipitoisuudet ovat usein tavallista matalampia.

Suomalainen väitöstutkimus havaitsi uuden molekyylimekanismin, joka selittää diabeetikoilla ja ylipainoisilla yleistä D-vitamiinin puutosta. Diabetes ja liikalihavuus vaikeuttavat elimistön kykyä hyödyntää D-vitamiinia, josta seuraa sen puutos, mikä puolestaan selittää, miksi COVID-19 iskee  juuri diabeetikoihin.  Diabeetikon D-vitamiinin tarve on moninkertainen muihin ihmisiin verrattuna. Miksi koronavirus iskee normaalipainoisia voimakkammin ylipainoisiin, selittyy sillä, että ylipainoisten elimistössä on vähemmän  D-vitamiinia: rasvaliukoisena vitamiinina D-vitamiini jää jumiin elimistön suureen rasvakudosmäärään. 

Kansainvälisessä D-vitamiinitutkimus todistaa, että kun seerumin D-vitamiinipitoisuus saadaan tasolle 85 nanomooliin litrassa (nmol/l), kuolleisuus putoaa nollaan. Kun seerumin D-vitamiinitaso saadaan tasolle 150 nmol/l ja sen yli, immuniteetti saavuttaa huippunsa ja myös syövän kehittyminen estetään.  D-vitamiinin taso saa selville yksinkertaisella laboratoriomittauksella.

Blogin on kirjoittanut terveystuoteasiantuntija Jarmo Hörkkö


Voit mittauttaa D-vitamiinitasosi myös meillä Oloni-klinikalla, varaa aika puhelimitse ma-pe klo 8.00-19.00 puh. 020 720 2480.


Verimikroskopistin vastaanotolla elävän veren analyysi antaa tietoa kehon tilasta, varaa aika Oloni-klinikan verianalyysiin

Verimikroskopistin vastaanotolla verestä voidaan havaita kehossa vallitsevia puutostioja ja elinten kuormitustiloja. Analyysissa ei ole kyse lääkärin antamasta diagnoosista, vaan niiden antama tieto on tarkoitettu itsehoidon tueksi.

Ajanvaraus »


Seuraa meitä instagramissa ja tiedät kuukauden eduista, luennoista, tapahtumista ja blogipostauksesta ensimmäisenä!
 

Kohti toimivaa aineenvaihduntaa

Oman aineenvaihdunnan toimintaan voi vaikuttaa monella eri tapaa. Tutustu hoitomuotoihin sekä aiheeseen liittyviin luentoihin ja koulutuksiin ja ota yhteyttä!

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Oloni-klinikka (1937786-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mona Leino
020 740 2480
mona.leino@oloni.fi

Henkilörekisterin nimi

Oloni-klinikka asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Oloni-klinikka
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mona.leino@oloni.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna