Mentaalivalmennus - Oloni-klinikka

Mentaalivalmennus

Elinvoimainen mieli kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena!

Mentaalivalmennus

Keho ja mieli on saumaton kokonaisuus.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että kehon ja mielen yhteyttä vahvistetaan. Kun treenaat kuntoasi, vahvistat kehosi lihaksia. Yhtälailla tärkeää on treenata mielen lihaksia. Ajattelumme kaipaa virikkeitä kehittyäkseen. 

Mitä valmennus eli coaching on?

Mentaalivalmennus on tavoitteellista, hyvinvointia tukevaa toimintaa, jossa fokus on ratkaisukeskeisyydessä. Valmennus on ennaltaehkäisevää ja tukee asiakkaan omien voimavarojen käyttöönottoa. Lähtökohtana on ajatus siitä, että asiakkaalla itsellään on kaikki tarvittavat voimavarat tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

Valmennuksessa käsitellään asiakkaalle oleellisia teemoja keskustellen. Prosessoinnin apuna voidaan käyttää myös kirjoittamista sekä erilaisia toiminnallisia menetelmiä kuten kehotietoisuustyöskentelyä, rentoutus- ja mielikuvaharjoittelua.

Kenelle?

Mentaalivalmennus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä. Lähtökohtana työskentelylle on asiakkaan toiveet, elämäntilanne, voimavarat ja energiataso. Valmennuksessa on luottamuksellinen ja lempeän salliva ilmapiiri.

Mihin mentaalivalmennuksella voidaan vaikuttaa?

Valmennuksen tavoitteet ja päämäärät luodaan yhdessä valmennettavan kanssa. Valmennuksen avulla voidaan parantaa itsetuntemusta, ajattelu- ja tunnetaitoja, itsensä johtamista ja vuorovaikutustaitoja. Ajattelun ja mielen toiminnan laatuun panostamalla on mahdollista tehdä elämässään parempia valintoja, tunnistaa omat kehitysmahdollisuudet ja oppia itsesäätelyn kautta hallitsemaan stressiä.

Yleisimpiä valmennusaiheita ovat

  • Itsetunto ja itsensä johtaminen
  • Ihmissuhteet, tunnetaidot ja vuorovaikutus
  • Ajankäyttö, tavoitteiden saavuttaminen ja stressinhallinta
  • Positiivinen muutos, henkinen kehitys, luovuus ja elämänhallinta
  • Sujuva esiintyminen, karismaattisuus ja esiintymisjännitys
  • Tasapainoinen arki ja tehokas työelämä

Miten valmennus toteutuu käytännössä?

Käyntejä suositellaan kerran viikossa 4-10 kerran jaksona. On myös mahdollista käydä satunnaisesti omaan tahtiin.

Oloni ajanvaraus »

Mentaalivalmennus Helsingissä

Johanna Koivu

Master of Arts (The Royal Central School of Speech and Drama London)
Esiintymiskouluttaja, esiintyvä taiteilija, draaman opettaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja.
LCF Life Coach® master
NLP Practitioner
Tanssi-liiketerapiamenetelmien ohjaaja ja hyvinvointimedia KoivuTV:n tuottaja.
karismacoaching.fi
Helsinki

Varaa aika Johannalle Helsinkiin »