Psykologin vastaanotto - Oloni-klinikka

Psykologin vastaanotto

Haluaisitko lisää itsevarmuutta, itsetuntoa tai läsnäoloa. Tai ehkä parempaa stressin­hallintaa?

Psykologin vastaanotto

HOT eli hyväksymis- ja omistautumisterapia on aktiivista keskusteluterapiaa, jossa keskustelun lisäksi tehdään käytännön harjoituksia.

Käytännön harjoituksilla kehitetään mielen joustavuutta. Terapia auttaa käsittelemään epämiellyttäviä ja tuskallisia ajatuksia, uskomuksia ja tunteita sekä vähentää niiden haitallisia vaikutuksia elämään.

H = Hyväksy ja ota vastaan Sinussa ilmenevät ajatukset, kehon tuntemukset ja tunteet!

O = Omistaudu selkiyttämään itsellesi, mitkä asiat elämässäsi ovat Sinulle tärkeitä!

T = Toimi ja tee sellaisia tekoja, jotka edistävät sitä, mitä pidät tärkeänä, ja joista on Sinulle arvojesi mukaisia seurauksia pitkällä aikavälillä!

HOT on monipuolinen menetelmä, jota voi soveltaa laajasti eri elämäntilanteisiin, haasteisiin ja oireisiin. HOT on osoittautunut toimivaksi hoitomuodoksi hyvin monenlaisten ongelmien hoidossa. Näitä ovat mm. univaikeudet, ahdistuneisuus, masennus, riippuvuusongelmat, krooniset kivut, toistuvat paniikkikohtaukset, syömishäiriöt, painonhallintaongelmat ja skitsofrenia. Menetelmällä voidaan parantaa myös suorituskykyä urheilussa, työssä ja arjessa.

HOT-istunnossa Sinua tuetaan muutoksessa kohti omavaraista psyykkistä toimimista. Tarkoituksena on keskustelun ja harjoitusten avulla löytää ratkaisuja elämän haasteisiin. Istunnossa luodaan yhdessä turvallinen tila, jossa voidaan käsitellä vaikeita ja selkeyttä vaativia asioita.  

HOT:in tärkein päämäärä on auttaa Sinua elämään elinvoimaista, merkityksellistä ja omannäköistä elämää. 

HOT:ssa positiivinen muutos pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti. 

Terapiaan sisältyy n. 6 tapaamiskertaa viikon välein.


Huom! Oscar on erikoistumiskoulutuksessa Intiassa. Hän palaa hoitotyöhön Oloni-klinikalle 2023.

Ajanvaraus »

Psykologin vastaanotto Turussa

Oscar Damén

Psykologina olen kiinnostunut auttamaan ihmisiä saavuttamaan juostavampaa mieltä. Käytössäni tähän on hyväksymis- ja omistautumisterapia. 

Psykologi
Turku

Huom! Oscar on erikoistumiskoulutuksessa Intiassa. Hän palaa hoitotyöhön Oloni-klinikalle 2023.

Varaa Oscarille aika Turkuun »