Ratkaisukeskeinen lyhytterapia - Oloni-klinikka

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Onko Sinulla jokin ratkaisematon ongelma elämässäsi?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Tarvitsetko tukea sosiaalisista tilanteista selviytymiseen tai työssä jaksamiseen?

Onko olosi apea ja toivoton, etkä tunne iloa mistään?
Tarvitsetko kuuntelijaa, keskustelukumppania?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tulevaisuuteen suuntautuvaa keskusteluapua, kun omat voimavarat ovat vähissä. Ratkaisukeskeisyydessä ei jäädä pohtimaan ongelmia, vaan suunnataan ajatukset ja toiminta tavoitteellisesti ratkaisuihin ja tulevaisuuteen. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian tavoitteena on parantaa toimintakykyä, auttaa voimaantumaan ja löytämään keinoja tavoitteiden saavuttamiseen. Tasapainoa haetaan toiveiden ja realismin välillä. Lähestymistavassa on keskeisinä tekijöinä inhimillisyys, leikillisyys, luovuus, huumori, tasa-arvoisuus ja joustavuus.

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa voidaan soveltaa mm.:

  • uupumukseen
  • masennukseen
  • ahdistuneisuuteen
  • pelkotiloihin
  • riippuvuuksiin
  • itsetunnon ja minäkuvan ongelmiin
  • traumaattisiin kokemuksiin
  • ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa ratkaisut ovat asiakkaalla itsellään ja terapeutti antaa työvälineet ratkaisun löytymiseen. Useimmiten riittää 3 – 5 tapaamista, mutta jo yksikin kerta voi tuoda asiakkaalle apua.

Hinta: 5o minuutin terapiaistunto 100 €

Lyhytterapia Helsingissä

Sakari Pietilä

Ratkaisukeskeinen terapeutti
Liikuntatieteiden maisteri
Urheiluvalmentaja
Helsinki