Bakteerien puute

Vatsan ja suoliston ongelmat > Bakteerien puute

Ihminen on itse kävelevä bioreaktori. Meissä jokaisessa muhii bakteerikasvusto, joka painaa liki kaksi kiloa – viisi kertaa enemmän kuin sydän. Bakteerien aherrus avstaa aktiivisuudeltaan maksan vilkasta aineenvaihduntaa. Suurin osa elimistön bakteereista on suolistossa, mutta bakteereita on paljon myös limakalvoilla, erityisesti suussa ja sukupuolielimissä. Bakteerit ovat paljon pienempiä kuin ihmisen solut, ja meissä on bakteereita kymmenen kertaa enemmän kuin omia soluja. Suolistosi normaalit bakteerit ansaitsevat hyvän kohtelun, sillä tarvitset niitä pysyäksesi terveenä.

Monet tutkijat uskovat että mikrobien tai niiden aineenvaihduntatuotteiden puute saattaa kytkeytyä sairauksien syntyyn. Otamme esille muutamia esimerkkejä puutostaudeista.

Diabetes 

Nuoruusiän diabetes on lisääntynyt räjähdysmäisesti tarkasta hygieniastaan tunnetuissa länsimaissa. Taudin puhkeamista saattaa edeltää suolen mikrobikasvuston poikkeavuus ja hyvien bakteerien puute. Eläinkokeissa hyötybakteerien anto varhaisvaiheessa estää taudin puhkeaminen.

Allergia

On vahvoja viitteitä siitä, että allergiaan sairastuvien vauvojen suolistobakteeristo poikkeaa normaalista suolistobakteerista. Suomalasitutkimusten perusteella hyödyllisillä maitohappobakteereilla voidaan ehkäistä jopa puolet allergisesta ihottumasta.

Laktoosi intoleranssi 

Laktoosin imeytymiseen tarvitaan erityinen entsyymi, jota on ohutsuolen pintasoluissa. Jos entsyymiä on liian vähän tai se puuttuu kokonaan, syntyy vatsavaivoja. Monet maitohappobakteerit tuottavat laktoosia hajottavaa entsyymiä, joten on mahdollista, että muutkin suolistobakteerit oppivat ajan oloon hyödyntämään laktoosia ravintonaan

Keliakia 

Keliakiassa viljan proteiini, gluteiini, tulehduttaa ohutsuolen limakalvon. Jotkin suoliston luontaiset mikrobit, kuten maitohappobakteerit, tuottavat kuitenkin entsyymiä, joka pilkkoo gluteiinia. Yksi selitys keliakiaan voikin löytyä suolen bakteerikoostumuksesta. Ei ole mahdotonta, ettei keliakiaa voisi parantaa bakteerihoidolla

Korvatulehduskierre 

Normaalien bakteerien tuhoamisesta seuraa helposti toistuva välikorvatulehdus. Kierre katkeaa bakteerihoidolla: jos lapselle annetaan antibioottikuurin jälkeen suihkeena nenänielun luontaisia bakteereja, tulehdus ei uusiudu.

Lasten suolistoinfektiot 

Suomalaisen päiväkotitutkimuksen mukaan poikkeava bakteerikanta altistaa lapsia ripulitaudeille. Infektiot ja antibioottihoidot vähenivät, kun lapsille annettiin päivittäin hyödyllisiä maitohappobakteereja.

Virtsatietulehdukset 

Nuorilla naisilla on jopa viisinkertainen vaara sairastua virtsatietulehdukseen mihin tahansa vaivaan annetun antibioottikuurin jälkeen. Kuuri heikentää taudinaiheuttajien lisäksi myös sukupuolielinten luontaista bakteeristoa. Kun lääkehoito on ohi, joukon sitkeimmät eli äkäiset taudinaiheuttajat nostavat ensimmäisinä päätään ja aiheuttavat virtsatietulehduksen.

Virtsakivet 

Yksi bakteeri voi vaikuttaa siihen, saatko virtsakiviä vaiko et.Oxalobacter formigenes on erikoistunut pilkkomaan suolistossa oksalaattia, joka on virtsakivien tärkein aines. Oxalobacter ei viihdy kaikkien suolistossa. Jos se puuttuu, bakteerihoidolla saadaan vähennettyä veren oksalaattipitoisuutta ja virtsakivien riskiä.

Paksusuolisyöpä 

Paksusuolen bakteerit tuottavat entsyymiä, joka irrottaa sokereita syödyistä kasviksista. Suolen solut tuottavat sokereista itselleen elintärkeitä rasvahappoja. Ne estävät solujen hillitsemätöntä kasvua. Syöpäriski voi kasvaa, jos entsyymiä tehtailevista bakteereista on pulaa. Väestötutkimusten mukaan hyötybakteereja sisältävät hapanmaitotuotteet pienentävät paksusuolisyövän vaaraa.

Rintasyöpä 

Bakteerien tuottama enterolaktoni on myös lievästi hormonaalinen yhdiste, joka soluviljelykokeiden perusteella estää syöpäsolujen kasvua. Pieni enterolaktonipitoisuus on kytketty muun muassa lisääntyneeseen eturauhas- ja rintasyöpävaaraan.

Sydäntaudit 

Jos ihmisen veren enterolaktonipitoisuus on suuri, hänen sydäninfarktiriskinsä on puolet normaalista. Myös vaara kuolla kohtaukseen on pienempi. Enterolaktoni on bakteerien aineenvaihduntatuote. Sen tuotannossa on suuria yksilöllisiä eroja. Noin viidennes väestöstä ei tuota enterolaktonia suolessaan lainkaan. Tämä saattaa johtua bakteeriston koostumuksesta.


Tarvitsetko apua jatkuvaan sairasteluun?

Varaa alkukartoitus ajanvarauksesta, me autamme Sinua, 25,00 €.

Alkukartoitus ei sido jatkotoimenpiteisiin.


Seuraa meitä instagramissa ja tiedät kuukauden eduista, luennoista, tapahtumista ja blogipostauksesta ensimmäisenä!
 

Kohti toimivaa aineenvaihduntaa

Oman aineenvaihdunnan toimintaan voi vaikuttaa monella eri tapaa. Tutustu hoitomuotoihin sekä aiheeseen liittyviin luentoihin ja koulutuksiin ja ota yhteyttä!

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Oloni-klinikka (1937786-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mona Leino
020 740 2480
mona.leino@oloni.fi

Henkilörekisterin nimi

Oloni-klinikka asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Oloni-klinikka
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mona.leino@oloni.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna