Uskomaton C-vitamiini!

Blogi > Uskomaton C-vitamiini!

6.10.2020

C-vitamiini tehoaa kaikkiin tunnettuihin toksiineihin eli myrkkyihin. C-vitamiini toimii myös tehokkaana antibioottina ja syöpälääkkeenä. Ravintolisät ovat välttämättömiä kaikille, jotka etsivät optimaalista terveyttä, toteaa amerikkalainen sydäntautien erikoislääkäri ja asianajaja Thomas Levy.  

Levy on tutkinut C-vitamiinin vaikutuksia yli 20 vuotta. Hän on julkaissut 10 kirjaa, joista suurin osa käsittelee C-vitamiinin erittäin laajoja vaikutuksia. Kirjoissa ja luennoilla esittämiensä väitteiden takana hänellä on laaja tutkimusnäyttö. Pelkästään kirja Curing the Incurable: Vitamin C, Infectious Diseases and Toxins sisältää yli 1200 tieteellistä tutkimusviitettä.

Thomas Levy kiinnostui C-vitamiinin vaikutuksista vuonna 1995, kun hän tutustui hammaslääkäriin (Hal Huggins), joka hoiti vakavasti sairaita potilaitaan suurilla suonensisäisillä C-vitamiiniannoksilla  hammastoimenpiteiden yhteydessä. Potilaat olivat erittäin huonokuntoisia tullessaan vastaanotolle, mutta aivan loistavassa kunnossa lähtiessään hoitotoimenpiteiden jälkeen.Thomas Levy ihmetteli, miten se voi olla mahdollista, jolloin hammaslääkäri selitti, että hän antaa 50 000 mg:n C-vitamiinitiputuksen hoitotoimenpiteiden aikana.

Tämä oli täysin uusi tieto lääkäri Levylle, että C-vitamiinia pystyi antamaan suonensisäisesti, saati niin suuria annoksia. Hänen kiinnostuksensa heräsi ja hän alkoi selvittää, mihin kaikki perustui, miksi C-vitamiinilla on niin uskomattomia vaikutuksia. Mitä enemmän hän asiaa tutki, sen innostuneemmaksi hän tuli ja lopulta luopui työstään sairaalan (Denver General Hospital) sydänlääkärinä. Thomas Levy jatkoi C-vitamiinitutkimuksiaan ja avasi yksityisvastaanoton, jossa hän antoi mm. suuriannoksisia C-vitamiinitiputuksia loistavilla tuloksilla. Myöhemmin hän luopui yksityisvastaanotostaan ja perehtyi entistä laajemmin selvittämään C-vitamiinin vaikutuksia sekä muita terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joista hän on kirjoittanut useita kirjoja ja käynyt luennoimassa aiheista ympäri maailmaa.

Mihin C-vitamiinin teho perustuu?

Thomas Levy ei aluksi ymmärtänyt, miten C-vitamiinin vaikutukset ovat niin laajoja. Se tehoaa laajasti eri taudinaiheuttajiin, kuten viruksiin ja bakteereihin sekä pystyy neutraloimaan kaikkia kemiallisesti erirakenteisia toksiineja eli myrkkyjä. Asia kuitenkin selvisi hänelle, kun hän tajusi miten toksiinit eli myrkyt toimivat elimistössä. Kaikki myrkyt, ovat ne sitten elimistön aineenvaihdunnan tuottamia tai erilaisia ympäristömyrkkyjä, torjunta-, lisä-, ym. aineita, ovat aina joko pro-oksidantteja tai ne saavat aikaan pro-oksidatiivisen vaikutuksen. Toisin sanoen myrkyt ovat happiradikaaleja, ne varastavat soluilta elektroneja ja sitä kautta aiheuttavat erilaisia myrkytysreaktioita. C-vitamiini puolestaan luovuttaa elektroneja sekä myrkkymolekyylille, että soluille. Kun myrkkymolekyyli saa haluamansa elektronin se neutraloituu ja solu puolestaan korjaantuu, saatuaan viedyn elektronin tilalle uuden.

Miksi C-vitamiinitutkimusten tulokset vaihtelevat?

Käydessään läpi valtavat määrät C-vitamiinitutkimuksia, Thomas Levy huomasi suuria eroja tutkimustuloksissa. Osa tutkijoista pystyi tekemään lähes ihmeitä pelkällä suonensisäisellä C-vitamiinihoidolla ja osa ei saanut juuri mitään vaikutuksia. Tämä johtui käytetyistä C- vitamiinimääristä. Lääkäri Levy antaa tästä hyvän esimerkin. Jos palokunta lähtee sammuttamaan tulipaloa ja käyttää sammutukseen kaksi litraa vettä, tulipaloa ei saada sammumaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö vesi sammuttaisi tulipaloa, määrä on vain liian pieni. Sama asia on C-vitamiinihoidoissa. Tuloksettomat C-vitamiinitutkimukset olivat tehty 500 mg – 1000 mg päiväannoksilla, kun taas hyviä tuloksia saatiin 25 000 mg – 100 000 mg annoksilla. Luennoilla ja kirjoissa Thomas Levy tuo aina myös esille sen, kuinka C-vitamiini on turvallisempaa kuin vesi. Ihminen voi kuolla, jos juo suuria määriä vettä, jolloin elektrolyyttitasapaino häiriintyy, mutta suurillakaan C-vitamiiniannoksilla ei ole koskaan saatu aikaan toksisia eli myrkyllisiä vaikutuksia.

C-vitamiinin tarve

C-vitamiinin virallinen saantisuositus on naisille 75 mg ja miehille 90 mg vuorokaudessa, mutta suositus on aivan liian alhainen. Suurin osa eläimistä pystyy itse tuottamaan C-vitamiinia (askorbiinihappoa) ja eläinten päivittäinen C-vitamiinimäärä on n. 30 mg per kg eli sen mukaan aikuisen ihmisen saantisuositus olisi naisilla 1800 mg ja miehillä 2400 mg per päivä. Stressi lisää C-vitamiinin tarvetta huomattavasti ja tutkimusten mukaan esim. vuohet tuottavat stressitilanteessa jopa 100 000 mg eli 100 grammaa C-vitamiinia vuorokaudessa, kun niiden normaali tuotanto on 13 000 mg päivässä. Tämä suuri C-vitamiinituotanto selittää myös sen, miksi vuohet eivät juuri sairastele. Ihmistenkin tulisi nauttia sairastellessaan ja muissa stressitilanteissa suurempia määriä C-vitamiinia.

Thomas Levy suosittelee aikuisille C-vitamiinin ylläpitoannokseksi 4000 mg – 6000 mg per päivä suun kautta nautittuna. Lisäksi hän suosittelee nauttimaan C-vitamiinivalmisteita eri muodoissa ja C-vitamiinipitoisten ruoka-aineiden yhteydessä.

C-vitamiini puutosoireita ovat mm:

 • lihaskivut ja huonosti paranevat haavat
 • verenvuodot hiussuonista, nenästä ja ikenistä
 • virtsa- ja hengitystietulehdukset
 • kevätväsymys ja masennus
 • huono vastustuskyky, anemia
 • hampaiden heiluminen
 • ennenaikainen synnytys

Blogin on kirjoittanut Marjo Sukeva-Hakanpää, fytonomi, sairaanoitaja AMK, STJ ry hallituksen jäsen.

Oloni-klinikan asiantuntijat auttavat laadukkaan ja hyvin imeytyvän C-vitamiinin valinnassa.


Thomas Levy, kävi keväällä (7. - 8. 3. 2020) Helsingissä luonnoimassa C-vitamiinin uskomattomista terveysvaikutuksista.

 • Dr. Thomas Levyn 8 tunnin luennot videotaltioitiin suomeksi tulkattuina.
 • Voit katsoa tallenteet etuhintaan 89 € - 22%.
 •  Luentovideoista saa tutkittua tietoa ravintolisien terveysvaikutuksista ja sairauksien ennaltaehkäisystä.
 • Tallenteista saatua tietoa voit hyödyntää heti oman ja läheistesi terveyden edistämiseen.
 • Luennot sopivat myös terveydenhuollon ammattilaisille, sillä aineisto perustuu tieteellisiin tutkimuksiin.

Linkit Levyn haastatteluihin ja videoihin löytyy www.terveysjarjesto.fi

 • Alennuksen luentovideoihin saa koodilla THOMAS69


Verimikroskopistin vastaanotolla elävän veren analyysi antaa tietoa kehon tilasta, varaa aika Oloni-klinikan verianalyysiin

Verimikroskopistin vastaanotolla verestä voidaan havaita kehossa vallitsevia puutostioja ja elinten kuormitustiloja. Analyysissa ei ole kyse lääkärin antamasta diagnoosista, vaan niiden antama tieto on tarkoitettu itsehoidon tueksi.

Ajanvaraus »

Seuraa meitä instagramissa ja tiedät kuukauden eduista, luennoista, tapahtumista ja blogipostauksesta ensimmäisenä!
 

ladataan

 

Kohti toimivaa aineenvaihduntaa

Oman aineenvaihdunnan toimintaan voi vaikuttaa monella eri tapaa. Tutustu hoitomuotoihin sekä aiheeseen liittyviin luentoihin ja koulutuksiin ja ota yhteyttä!

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Oloni-klinikka (1937786-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mona Leino
020 740 2480
mona.leino@oloni.fi

Henkilörekisterin nimi

Oloni-klinikka asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Oloni-klinikka
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mona.leino@oloni.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna