Työhyvinvointi - Oloni-klinikka

Työhyvinvointi

Henkilöstön työhyvinvoinnilla menestykseen!

Työhyvinvointi

Jaksamista ja tuloksellisuutta tukeva henkilöstön työhyvinvointivalmennus yksilö- ja ryhmätasolla kannattaa

Meillä Oloni-klinikka on osaava ja innovatiivinen asiantuntijatiimi, joka on erikoistunut yritysten työhyvinvointivalmennukseen. Käyttämättömät voimavarat ja menestyksen avaimet ovat usein helpompi nähdä ulkopuolisin silmin.

Saammeko esitellä Teille ratkaisun yrityksenne työhyvinvointiin? Sovitaan tapaaminen!

Tilaa sitomukseton lyhyt palveluesittely 020 740 2480 tai info@oloni.fi, niin katsotaan yhdessä kuinka voimme konkreettisin teoin edistää henkilökunnan hyvinvointia ja vaikuttaa posiviivisesti yrityksenne liiketoimintaan. Kokonaisvaltaisesti ihmisten erilaisuutta ymmärtämällä rakennamme ohjelman kohti parempaa hyvinvointia, joka heijastuu suoraan yrityksen jokaiseen toimintaan.

Laadukas työhyvinvointivalmennus räätälöidään yrityksenne tarpeiden mukaan.

Ajanvaraus »

Työhyvinvointi näkyy viivan alla

Tiedämme, että ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen kannattaa panostaa. Se on investointi, joka näkyy viimeistään yrityksen tuloslaskelmassa, viivan alla. Työpaikoilla voidaan edistää työkykyä ja terveellisiä elintapoja monin tavoin. Henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat omaan, työtoverien ja läheisten hyvinvointiin.

Hyvinvointi on tauti, jolla on tapana tarttua niin työtovereihin, asiakkaisiin ja ylipäänsä kaikkiin yrityksen kanssa tekemisissä oleviin sidosryhmiin. Käytännössä tämä ilmenee parempana työilmapiirinä, parempana asiakaspalveluna, parempana sitoutumisena työnantajaan ja sitä kautta kaiken kaikkiaan parempana tuottavuutena - puhumattakaan kirkastuneesta yritysimagosta. Näillä tekijöillä on vaikutusta yrityksen liikevaihtoon ja tulokseen.

Meillä käy liikuntasetelit, kulttuurisetelit ja TYKY-kuntosetelit!

Henkilöstön työhyvinvoinnilla saadut hyödyt yritykselle

  • Sairaspoissaolojen vähenemistä
  • Stressinsietokykyä
  • Työtuloksia
  • Työntekijöiden pysyvyyttä
  • Työtyytyväisyyttä ja työyhteisön ilmapiirin paranemista
  • Yrityksen kannattavuutta
  • Kilpailukykyä ja menestystä muuttuvilla markkinoilla