Bioresonanssilla voidaan tasapainottaa monenlaisia epätasapainoja - Oloni-klinikka

Blogi

Minun Oloni -blogi on terveys- ja hyvin­vointi­ammattilaisten pitämä blogi

Bioresonanssilla voidaan tasapainottaa monenlaisia epätasapainoja

Siniaaltobioresonanssilaitteella on mahdollista tasapainottaa kehon energiakentän taajuuksia

Heisenberg ja Luis Victor De Broglie osoittivat, että kaikella maailmassa on aaltomainen värähtelytaajuus, olipa kyseessä jokin tavara, aine tai vaikkapa ajatus. Kivipöydän värähtely on tiivistä ja ajatuksen värähtelytaajuus taas harvaa. Max Planck puolestaan havaitsi, että taajuuksien lisäksi kaikki myös pyörii. Nikola Tesla puolestaan totesi: jos haluaa löytää maailmankaikkeuden salaisuudet, ajattele energiaa, taajuuksia ja värähtelyä. Olet ehkä kuullut myös sanonnan ’kaikki on energiaa’. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?

Meillä jokaisella on yksilöllinen ’energiasormenjälki’ ja kun olemme tasapainossa me sekä värähtelemme että pyörimme. Rayonexin ja siniaaltobioresonanssiterapian ydinajatus on etsiä ja tasapainottaa kehomme energiakentässä olevia epätasapainossa olevia taajuuksia sekä tunnistaa epätasapainojen juurisyitä kuten ympäristön ja ruuan vaikutuksia. Tasapainotuksen tuloksena onkin usein ymmärrys siitä mitkä asiat elinympäristössämme mahdollisesti aiheuttavat epätasapainoa. Emme pysty muuttamaan kaikkea ympäristössämme, mutta oikeilla toimenpiteillä pystymme vaikuttamaan moneen asiaan, joko eliminoimalla tai rajoittamalla sen vaikutusta elimistöömme.

Siniaaltobioresonanssi on luonnollinen ja lempeä tapa auttaa kehoa tasapainoon

Kaikessa yksinkertaisuudessaan bioresonanssiterapiassa etsitään ja tasapainotetaan kehon energiakentässä olevia epätasapainossa olevia taajuuksia. Kehomme ja sen prosessit koostuvat jatkuvasti vuorovaikutuksessa olevista monista eri taajuuksista. Koska olemme kaikkien kehon prosessien alati värähtelevä kokonaisuus, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että mitä isompi epätasapaino meillä on, ja mitä kauemmin kyseinen taajuus on ollut epätasapainossa, sitä kauemmin se kestää tasapainottaa. Toisaalta, mitä voimakkaampi ja tasapainoisempi energiakenttämme on, sitä paremmin pysymme tasapainossa ja kykenemme vastustamaan kehoomme kohdistuvia sisäisiä ja ulkoisia rasitteita. Tasapainoisessa kehossa on enemmän energiaa myös arjen askareisiin.

Siniaaltobioresonanssilaite lähettää taajuuden ja keho kertoo, onko taajuus tasapainossa vai ei

Bioresonanssilaite lähettää ja vastaanottaa siniaaltomuotoisia taajuuksia kehoon ja vastaanottaa tiedon onko kyseinen taajuus tai taajuusryhmä tasapainossa vai ei. Terapian aikana laitteessa vaihdetaan taajuuksia, jotka kaksinapa-antenni lähettää kehoon elektrodeilla varustettujen hoitovälineiden kautta. Sen jälkeen laite vastaanottaa tiedon onko kyseinen taajuus tasapainossa vai ei. Kehon tasapainottuminen alkaa jo testausvaiheessa kun keho saa elektrodien kautta välittyneen taajuuden. Kehon pienimmät ja lievimmät epätasapainot saavuttavat tasapainon jo testausvaiheen aikana.

Siniaaltobioresonanssilaitteessa on kattavat taajuusohjelmat

Laitteeseen on tallennettu 1970-luvun alussa alkaneen hoitojen, tutkimuksen ja kehityksen tuloksena tuhansia taajuuksia. Suosittelen ensikäynnillä tekemään laajan kartoituksen yhdessä mahdollisten oireiden tasapainottamisen kanssa. Laajassa analyysissä testataan ja tasapainotetaan monia osa-alueita ravinteista ympäristömyrkkyihin ja entsyymeistä patogeeneihin. Laajan analyysin avulla muodostuu hyvä kokonaiskuva elimistön energiakentän tilasta. Ensisijaisesti kehosta etsitään epätasapainossa olevat taajuudet, minkä jälkeen ne tasapainotetaan. Samalla voidaan testata lisäravinteiden ja ruuan tasapainottavaa vaikutusta. Kehoa ei kannata rasittaa syömällä mitään varmuuden vuoksi vaan juuri niitä ruokia ja lisäravinteita, jotka tasapainottavat epätasapainossa olevia taajuuksia. Kannattaa tuoda testattavaksi myös omat käytössä olevat ruuat ja lisäravinteet jos niiden tehokkuus mietityttää.

Luonnollinen siniaaltobioresonanssiterapia sopii ensisijaisena tai täydentävänä hoitona

Siniaalloilla toimiva bioresonanssiterapia on lempeä ja luonnollinen terapiamuoto, joten sitä voidaan käyttää joko ainoana hoitona tai muiden hoitojen ohella tukemassa kehon tasapainottumista ja hyvinvointia edistämässä. Bioresonanssilaitteella ei tehdä diagnooseja. Sillä ei myöskään todeta tai poissuljeta mahdollisia sairauksia.

Siniaalloilla toimiva bioresonanssilaite ei aiheuta kuormaa keholle

Markkinoilta löytyy erilaisia bioresonanssilaitteita. Yleisesti laitteet toiminnallisuus koostuu seuraavista asioista: taajuus (Hz), värähtelyn voimakkuus, värähtelevän aallon muoto ja hoitoajan pituus. Sama taajuus voi esiintyä erilaisina aaltomuotoina. Rayonexin kehittämissä laitteissa luonnolliset siniaaltotaajuudet muodostetaan maan magneettikentän ja kaksinapa-antennin (Dipole antenna) avulla. Sähkövirtaa ei tarvita ja terapia soveltuu kaikille, myös sähkövirralle herkistyneille.

Siniaalto, eli sinusoidal wave, on luonnollinen, luonnossa esiintyvä pyöreä aaltomuoto. Varmasti tunnetuin siniaallon lähde on aurinko, joka värähtelee noin 750-1 500 tetrahertsin taajuudella. Koska kehomme tunnistaa luonnollisen siniaaltomuodon, harmonisointihoito on tehokas, mutta lempeä eikä aiheuta kuormaa keholle.

Sama hertsi-taajuus, esimerkiksi 1 hertsi, voi siis esiintyä erilaisina aaltomuotoina, joita ovat:
● Siniaalto: hyvinvointia tukeva, Rayonex
● Suorakulmainen/neliömäinen: Epäterveelliset, elimistöä stressaavat (kuten sähkövirta, mikroaalto, langaton säteily)
● Kolmioaalto: elimistöä stressaavat

Bioresonanssiterapiaa voidaan hyödyntää ennaltaehkäisevästi hyvinvoinnin optimoinnissa

Tutkimuksissaan laitteen keksijä ja kehittäjä Paul Schmidt totesi, että epätasapainot näkyvät ensin korkeimmilla taajuusalueilla ja saavuttavat matalammat taajuudet (0-100 Hz) vasta mahdollisen oireiden ja sairauden edetessä. Koska laitteella on mahdollista tarkastella saman hertsilukeman korkeampia kymmenyksiä (decades), Rayonex-laitteella voi havaita taajuuksissa olevat epätasapainot ennen kuin ne näkyvät fyysisinä oireina.

Ruoka-aineiden ja lisäravinteiden testaaminen on hyödyllistä ravinteiden optimointiin

Laitteella voidaan testata lisäravinteiden ja ruuan tasapainottava vaikutus. Bioresonanssilaitteesta voi valita taajuuden mitä vasten ruoka testataan. Taajuutena voi olla joko yleinen tai esimerkiksi ruuansulatusentsyymin, patogeenin, hermosolun tai elimen taajuus. Tämän jälkeen testattava aine kuten ruoka, lääkkeet, lisäravinteet, huonepöly, vaate, pesuaineet, kosmetiikka yms testataan kyseistä taajuutta vasten. Laite kertoo mitkä ruuat tai aineet, tai aineiden yhdistelmät, tasapainottavat ja mitkä mahdollisesti lisäävät epätasapainoa. Jos on ongelmia ruuansulatuksen kanssa, kannattaa ruuat ja lisäravinteet testata ruuansulatusentsyymien, suun, ruokatorven, vatsan ja suolen taajuuksia vasten. Jos taas hermosoluissa on epätasapainoa, ja ehkä jo hermostoperäisiä oireita, kannattaa ruuat ja lisäravinteet testata hermosolujen osien kuten Myelin-kalvon, axonin ja oligondendrosyyttien taajuuksia vasten.

Yliherkkyyksiä voidaan testata ja siedättää omilla näytteillä tai laitteeseen tallennetuilla taajuuksilla

Siedätyshoito tehdään kytkettynä bioresonanssilaitteeseen, jonka jälkeen laitteesta valitaan joko yleinen taajuus tai jokin tietty taajuus, esimerkiksi kurkku, limakalvot, solut tai entsyymit. Sen jälkeen laitteeseen lisätään aine, joka aiheuttaa kehossa reaktion. Harmonisointi tarkoittaa kahden taajuuden yhteensovittamista niin että ne ovat harmoniassa. Allergeenien testaamisen voi tehdä laitteesta löytyvällä ohjelmalla, johon on tallennettu noin 700 allergisoivan ja yliherkkyyttä aiheuttavan aineen taajuusryhmät. Nämä taajuudet liittyvät muun muassa ruokiin, ruuan väriä, koostumusta sekä makua lisääviin aineisiin, lisäaineisiin, säilöntäaineisiin, lääkeaineisiin, metalleihin, tekstiileihin, ympäristömyrkkyihin, hyönteismyrkkyihin ja siitepölyyn.

Taajuuksia voidaan siirtää siniaaltobioresonanssilaitteesta eri materiaaleihin kuten veteen, öljyyn, pumpuliin tai vaikka omaan kristalliin

Taajuuden siirto voidaan tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa halutaan käyttää vain tietyn aineen, kuten särkylääke, vaikuttavan aineen taajuus aiheuttamatta keholle rasitusta. Lääkkeet aiheuttavat yleisesti kuormitusta, eli epätasapainoa, sisäelimille kuten munuainen ja maksa. Energiasiirrolla voidaan vaikuttavan aineen taajuus siirtää muutamassa minuutissa vaikka vesilasiin ja näin sisäelimille ei tule rasitusta.

Ennen harmonisointia on hyvä nauttia riittävästi raikasta puhdasta vettä

Siniaaltobioresonanssiterapia ei vaadi erityistä valmistautumista. Kuten aina, on kuitenkin hyvä nauttia riittävästi puhdasta vettä, sillä hyvin nesteytetty keho myös johtaa taajuuksia paremmin. Vettä kannattaa nauttia myös terapian aikana ja sen jälkeen. Hoidon ajaksi poistetaan korut, kellot, kännykät ja mahdolliset metalliesineet. Ensikartoituksen testaus ja harmonisointi kestää 2 tuntia. Jatkohoidot sovitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Jatkohoidot voivat olla 60-90 minuuttia tasapainotettavien taajuuksien määrästä ja tasapainotukseen vaadittavasti ajasta riippuen. Akuuteissa tilanteissa tasapainottaa voi vaikka joka päivä, mutta ylläpitävän terapiana harmonisoinnin väli voi olla kuukausi tai pari. Jatkohoidoissa edetään syvemmälle niihin epätasapainoihin, jotka ovat ensikäynnillä nousseet esiin tai paljastuvat tasapainottuneiden taajuuksien alta. Tätä ilmiötä kutsutaan paranemisen sipuliefektiksi.

Hoidon jälkeen kannattaa kuulostella kehon viestejä

Terapian aikana saattaa tulla rento, raukea ja jopa väsynyt olo. Tämä johtuu siitä, että kehomme tarvitsee energiaa myös tasapainottumiseen. Olemme kuitenkin kaikki yksilöitä ja siinä missä terapia rentouttaa yhtä saattaa se piristää toista. Oma kehomme pyrkii koko ajan tasapainoon ja siihenkin kuluu meiltä energiaa. Kun terapia tasapainottaa, kehossa luonnollisesti vapautuu energiaa muihin toimintoihin. Siniaaltobioresonanssilaite toimii kuin nuottiavaimena antaen keholle taajuuden, jonka jälkeen kehomme pystyy tasapainottamaan itse itseään.

Luonnollinen, lempeä ja tehokas terapiamuoto

Vuosikymmenten tutkimuksen ja kehityksen tuloksena laitteen voimakkuus on säädetty tasolle, että elimistömme tiedostaa sen, mutta riittävän matalaksi ettei se aiheuta keholle kuormaa. Niin kutsutut paranemisilmiöt ovat harvinaisia, mutta mahdollisia. Joskus meidän kehomme on valmis päästämään irti vanhasta ja silloin hyvin lempeäkin hoito voi toimia katalysaattorina puhdistumisprosessille. Hoidon jälkeen voi esiintyä liman irtoamista, lämmön nousua, vatsan toiminnan vilkastumista tai ihon reagointia. Useimmiten kyseessä on yksittäinen lyhyt reaktio, jota kutsutaan paranemisprosessiksi. Vanha oire, epätasapaino, aktivoituu ja nousee pintaan, minkä jälkeen keho tunnistaa ja tasapainottaa sen.

Bioresonanssilla voidaan tasapainottaa monenlaisia sekä ihmisten että eläinten epätasapainoja

Tutustuin Rayonex:n siniaaltobioresonanssiterapiaan yli 10 vuotta sitten ja siitä lähtien olen käyttänyt sitä pääasiallisena hoitomuotona oman ja lähipiirin hyvinvoinnin optimoinnissa. Erityisesti kiinnostukseni heräsi laitteen muodostamien luonnollisten siniaaltotaajuuksien takia. Olen saanut apua muun muassa krooniseen virtsarakontulehdukseen, sitkeään hengitystietulehdukseen, hermotulehdukseen, bursiittiin, hormonitoiminnan optimointiin, levottomiin jalkoihin, hammassärkyyn ja moneen muuhun vaivaan. Viimeiset kuusi vuotta olen tehnyt laajasti hoitoja niin ihmisille kuin eläimille. Olen hoitanut hevosten, koirien ja kissojen erilaisia tulehduksia, ähkyjä, paiseita, hormonitoimintaa ja hermostollisia oireita. Edelleen jokaisen hoidon jälkeen voi todeta, miten ihmeellistä kvanttifysiikka ja taajuuksien maailma on ja mikä mahtava kyky kehollamme on tasapainottaa itse itseään kun saamme oikeat taajuudet.

Keho tasapainoon mieltä unohtamatta

Ei kehoa ilman mieltä ja toisinpäin. Tämä pätee myös taajuuksia tarkastellessa. Stressi ja kiire voi aiheuttaa fyysisiä epätasapainotiloja. Samoin pitkittynyt fyysinen kipu alkaa stressaamaan. Rayonexin siniaaltobioresonanssilaitteesta löytyy laajat taajuusohjelmat myös psyykeen ja stressitilojen tasapainottamiseen.

Olemme yksilöitä!

Meillä kaikilla on yksilöllinen polku hyvinvointimme optimointiin, joten varaa ilmainen puhelinaika niin voimme yhdessä miettiä miten tämä lempeä ja luonnonmukainen siniaaltobioresonanssiterapia voisi olla avuksi juuri sinulle! Kokemuksesta voin sanoa, että asioiden tarkastelu taajuuksien näkökulmasta on tuonut aina uutta tietoa ja perspektiiviä oman kehon toimintoihin ja usein tasapainotuksen aikana puretaan hyvin vanhojakin sekä mielen että kehon epätasapainoja.

Siniaaltobioresonanssiterapia tehdään Rayonex Rayocomp PS10 Med. -laitteella

Laite on ISO 13485 sertifioitu ja luokiteltu lääkinnälliseksi laitteeksi. Satunnaistettu, prospektiivinen, kaksoissokkotutkimus, jossa osoitetaan objektiivisesti Rayocomp bioresonanssin suorituskyky ja turvallisuus potilailla, joilla on kaularangan sairaus, julkaistiin vuonna 2019. Laitetta ja sen sisältämiä taajuuksia ja harmonisointiohjelmia kehitetään jatkuvasti. Rayonexin siniaaltobioresonanssilaitteilla tehdään päivittäin yli 40 000 ja vuosittain yli 10 miljoonaa hoitoa ympäri maailmaa. Laite on käytössä yli 45 maassa.

Tervetuloa kokeilemaan!