Parempia päätöksiä mentaalivalmennuksen avulla - Oloni-klinikka

Blogi

Minun Oloni -blogi on terveys- ja hyvin­vointi­ammattilaisten pitämä blogi

Parempia päätöksiä mentaalivalmennuksen avulla

Johanna Koivu kertoo, mitä mentaalivalmennus eli coaching on ja millaisia tuloksia valmennuksella voi saavuttaa? Tässä blogitekstissä Johanna avaa lisäksi mentaalivalmennuksen erilaisia mahdollisuuksia.

Mentaalivalmennus on tavoitteellista, hyvinvointia tukevaa toimintaa, jossa fokus on ratkaisukeskeisyydessä. Mentaalivalmennus tutkii ajattelun rakenteita ja käyttäytymismalleja.

Mentaalivalmennus tarjoaa toimivia käytännön työkaluja arjen haasteiden selättämiseen, terveiden rajojen asettamiseen, aikataulujen hallintaan ja jaksamisen tukemiseen.

Ennenkaikkea valmennus on ennaltaehkäisevää ja tukee asiakkaan omien voimavarojen käyttöönottoa. Lähtökohtana on ajatus siitä, että asiakkaalla itsellään on kaikki tarvittavat voimavarat tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Coaching pohjautuu positiiviseen psykologiaan, ratkaisukeskeisyyteen, NLP-menetelmiin ja kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen. Minulla on käytössäni edellä mainittujen lisäksi 20-vuotinen kokemukseni kouluttamisesta ja mentoroinnista, tanssiterapeuttisten menetelmien ja ilmaisullisten tekniikoiden pohjalta kehittämäni Kehollisen tunneilmaisun metodi sekä laaja holistinen terveystietämys (KoivuTV, hyvinvointibloggari Voi Hyvin -lehti ja Kotiliesi, funktionaalisen lääketieteen ja geenitulkintojen koulutukset).

Valmennuksessa käsitellään asiakkaalle oleellisia teemoja ohjatun keskustelun menetelmällä. Prosessoinnin apuna voidaan käyttää myös kirjoittamista sekä erilaisia toiminnallisia metodeja kuten kehotietoisuustyöskentelyä, rentoutus- ja mielikuvaharjoittelua.

Mentaalivalmennus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä. Lähtökohtana työskentelylle on asiakkaan toiveet, elämäntilanne, voimavarat ja energiataso.

Mistä muodostuu omannäköinen elämä?

  • Yleisimpiä valmennusaiheita ovat:
  • Itsetunto ja itsensä johtaminen
  • Ihmissuhteet, tunnetaidot ja vuorovaikutus
  • Ajankäyttö, tavoitteiden saavuttaminen ja stressinhallinta
  • Positiivinen muutos, henkinen kehitys, luovuus ja elämänhallinta
  • Sujuva esiintyminen, karismaattisuus ja esiintymisjännitys
  • Tasapainoinen arki ja tehokas työelämä

Autan sinua tekemään elämässäsi parempia päätöksiä

Olen Mielen pt, joka auttaa sinua matkallasi kohti kehon ja mielen eheyttämistä. Hyvinvoiva yksilö on sinut itsensä kanssa, tunnistaa ja osaa käsitellä tunteitaan ja hyväksyy itsensä.

Valmennusprosessin alussa kartoitan elämäntilanteesi ja tutkimme yhdessä hyvinvointisi tilaa hyvinvoinnin eri osa-alueiden kautta.

Asiakkaan kanssa pyrin aina pääsemään käsiksi hänen ongelmansa juurisyyhyn. Erilaisten mielen ja kehollisten työkalujen avulla tuodaan tietoisuuteen epätasapainoon johtaneita rajoittavia uskomuksia, tunnelukkoja ja haitallisia käyttäytymismalleja.

Kun kiinnitämme huomiota automaattisiin ajatuksiimme, voimme vaikuttaa siihen, millaisissa mielentiloissa päivämme vietämme. Tällä on merkitystä siihen, kuinka laadukkaita päätöksiä teemme. Tällä taas on suora vaikutus siihen, minkälaiseksi elämämme ja tulevaisuutemme muodostuu.

Kun tutustumme autopilotilla kulkeviin ajatuksiimme, saatamme havaita, että olemme tähän asti kantaneet mukanamme uskomuksia itsestämme ja ympäröivästä maailmasta, jotka eivät enää päde ollenkaan. Kun päästämme irti syvään juurtuneista ajattelumalleista, luomme hedelmällisen alustan uudelle sisäiselle kasvulle ja kehitykselle.

Ajattelun ja mielen toiminnan laatuun panostamalla on mahdollista tehdä elämässään parempia valintoja.


Valmennuksesta apua stressinhallintaan ja muutostilanteisiin

Vaikka stressiä pidetään normaalina osana nykypäivää, on sillä myös haitallinen puolensa. Liiallinen stressi voi oireilla väsymyksenä, unettomuutena ja motivaation puutteena.

Tarjoamani mentaalivalmennus auttaa sinua lisäämään luottamusta omiin kykyhisi käsitellä stressiä. Stressaavissa tilanteissa on olennaista lisätä itsemyötätuntoa, oppia tasapainottamaan mieltä ja tunnistamaan kehon viestejä. Ajanhallinta ja itsensä johtaminen ovat olennaisia taitoja, joita voi oppia ja joissa voi tulla paremmaksi.

Käsittelemme arvojen ja uskomusten kautta minäkuvaa ja suhteutumista ympäristöön. Tarjoan arkeesi käytännönläheisiä työkaluja, joiden avulla voit ylläpitää tasapainoa ja saada hallinnan tunnetta stressaaviin tilanteisiin ja siten luoda myönteistä tulevaisuudenkuvaa.

Valmennuksessa on luottamuksellinen ja lempeän salliva ilmapiiri.


Valjasta sisäinen voimasi

Valmennuksen tavoitteet ja päämäärät luodaan yhdessä valmennettavan kanssa. Haluaisitko sinä parantaa itsetuntemusta, ajattelu- ja tunnetaitoja, itsesi johtamista tai vuorovaikutustaitoja? Tai tunnistaa omat kehitysmahdollisuudet ja oppia itsesäätelyn kautta hallitsemaan stressiä?

Suosittelen käyntejä keskimäärin kerran viikossa 4-10 kerran jaksona. On myös mahdollista käydä satunnaisesti omaan tahtiin. Kaiken keskiössä on se, kuinka saat valmennuksen sujahtamaan mukavasti omaa arkeasi rikastuttamaan. Jatketaan keskustelua täällä. Lämpimästi tervetuloa!

Johanna Koivu

Olen Johanna Koivu ja intohimonani on auttaa ihmisiä löytämään oma sisäinen voimansa ja karismaattisuutensa. Olen toiminut laajasti hyvinvoinnin kentällä kouluttaen, luennoiden ja mentoroiden vuodesta 2001 lähtien. Olen myös hyvinvointi- ja lifestylemedia KoivuTV:n tuottaja. Olen viulisti-näyttelijä, teatteriohjaaja, esiintymisvalmentaja, draamaopettaja, tanssi-liiketerapiamenetelmien ohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja LCF Life Coach Master® ja NLP Practitioner.

Tarjoan mentaalivalmennusta ja esiintymiskoulutusta työyhteisöille, yksityisasiakkaille ja ryhmille.

Erityisosaamiseni on auttaa asiakasta tunnistamaan vahvuutensa ja piilevät kykynsä. Olen motivaattori ja läsnäoleva kanssakulkija asiakkaan matkalla kohti sisäistä kehitystä, parempaa itsetuntemusta ja sitä kautta laadukkaampaa elämää. Kahdenkymmenen vuoden kokemuksella.


Varaa aika Johannalle Helsinkiin tästä »