Työhyvinvointivalmennus - Oloni-klinikka

 

Hyvinvointia työelämään

Energisiä, motivoituneita ja innostuneita työntekijöitä saadaan Olonin-klinikan elintapavalmennuksella

– Olonin elintapavalmennus käynnistää teilläkin muutoksen, joka näkyy myös viivan alla.

Lue lisää tästä »

 

 

Valmennuksen osa-alueet:

Kehon hyvinvointi   •    Vuorovaikutustaidot    •    Tiimin toiminta

”Liikunta ei ole välttämättä paras vaihtoehto kaikille henkilöille työssä ja vapaa-ajalla jaksamiseen, varsinkin jos fyysiset ja psyykkiset kehon toiminnot ovat epätasapainossa. Ensin on laitettava keho kuntoon ja vasta sitten voidaan keskittyä muihin asioihin. Jos huonosti nukkuvia, uupuneita ja erilaisista kiputiloista kärsiviä ihmisiä yritetään kouluttaa, ei koulutuksesta ole haluttua hyötyä, sillä ihminen ei ole tällöin vastaanottokykyinen.”

”Liikunta ei ole välttämättä paras vaihtoehto kaikille henkilöille työssä ja vapaa-ajalla jaksamiseen, varsinkin jos fyysiset ja psyykkiset kehon toiminnot ovat epätasapainossa. Ensin on laitettava keho kuntoon ja vasta sitten voidaan keskittyä muihin asioihin. Jos huonosti nukkuvia, uupuneita ja erilaisista kiputiloista kärsiviä ihmisiä yritetään kouluttaa, ei koulutuksesta ole haluttua hyötyä, sillä ihminen ei ole tällöin vastaanottokykyinen.”

– Mona Leino

Keho voimavaraksi

Perusasiat kuntoon; hengitys, vesi, ravinto ja uni

”Liikunta ei ole välttämättä paras vaihtoehto kaikille henkilöille työssä ja vapaa-ajalla jaksamiseen, varsinkin jos fyysiset ja psyykkiset kehon toiminnot ovat epätasapainossa. Ensin on laitettava keho kuntoon ja vasta sitten voidaan keskittyä muihin asioihin. Jos huonosti nukkuvia, uupuneita ja erilaisista kiputiloista kärsiviä ihmisiä yritetään kouluttaa, ei koulutuksesta ole haluttua hyötyä, sillä ihminen ei ole tällöin vastaanottokykyinen.”

– Mona Mäkinen, hyvinvointivalmentaja

PAHIN SYY, joka verottaa hyvinvointia

1.

Elintavat ja toimintakyky

Nykypäivänä arkiset ratkaisut elintavoissa kuten veden juonti, ravinteiden puute sekä ravinnon merkitys ja unen optimointi ovat muuttuneet merkittävästi.

 


 

3 PAHINTA SYYTÄ, jotka verottavat työhyvinvointia

1.

Etätyökulttuuri

Työhön lähteminen ei enää rytmitä elämää. Monilla on ollut haastavaa rakentaa uusia rutiineja uudessa etätyökulttuurissa. Liikunta on jäänyt vähemmälle ja elintavat ovat helposti ottaneet takapakkia, mikä on johtanut monilla sekä kehon että mielen kuormittumiseen. 

2.

Palautuminen

Työajan rajat ovat hämärtyneet monien työskennellessä kotitoimistolla. Yrityksillä on tämän vuoksi ollut erityisiä haasteita, mikä osaltaan on ollut kuormittamassa monien mieltä.

3.

Tiimityö ja vuorovaikutus

Zoom, Meets, etäpalaverit toivat mukanaan uudenlaiset haasteet positiivisen ja tuottavan tiimityön ylläpitämiseen.

 
UUSI TAPA TOIMIA – Olonin elintapavalmennus

Haemme pysyviä toimintatapoja hyvinvoinnin sekä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Terveillä elintavoilla tuetaan työntekijöitä jaksamaan aktiivisena ja toimintakykyisenä eläkeikään saakka.

Varaa ilmainen TYKY-konsultaatio »

 

Mistä sinun työntekijäsi puhuvat päivittäin? 

Kivuista, säryistä, turvotuksesta, väsymyksestä ja uupumuksesta – vaiko hyvästä olosta ja työn ilosta? 

Tiedämme, että ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen kannattaa panostaa. Se on investointi, joka näkyy viimeistään yrityksen tuloslaskelmassa, viivan alla. 

Työkyky muodostuu terveydestä, toimintakyvystä, osaamisesta ja työmotivaatiosta. Työkyky ei ole vain sairauden välttämistä, vaan merkittävää on työn jälki, tehokkuus, innostus, motivaatio ja energia, millä työtä tehdään. 

Elintapavalmennuksessamme tuemme vahvasti työkykyä, annamme avaimet pysyvään ajattelun muutokseen sekä konkreettisia neuvoja heti käyttöön. Valmennus tuottaa parempaa oloa yksilölle, toimivuutta työyhteisöön – ja menestystä yritykselle.  Kun työntekijät voivat hyvin, yritys voi hyvin. 

Saatte käyttöönne kokonaisvaltaisen hyvinvointiosaamisemme. Olemme apunanne matkalla kohti pysyvää työhyvinvointia. 

  

Oloni-klinikan toimintaperiaatteet

Oloni -klinikka tarjoaa kokonaisvaltaista hoitoa, jossa painotetaan kehon oikean ja optimaalisen toiminnan merkitystä terveyden palauttamisessa ja ylläpidossa.  Olonin hoitoperiaatteet perustuvat perinteiseen, biokemialliseen ja funktionaaliseen lääketieteeseen sekä ravitsemus- ja liikuntatieteiseen. Funktionaalinen ja länsimainen lääketiede sekä biokemia kulkevat tarjonnassa käsi kädessä. Tämä osaaminen tuodaan nyt elintapaivalmennusten avulla myös työyhteisöihin. 

Me otamme vastuun henkilöstön motivoinnista ja annamme työkykyä ylläpitävät ohjeet, jotka ovat läsnä joka päivä.

 

Oloni-klinikan ainutlaatuinen valmennus yrityksen henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseen

 

Tarjoamme kestävää hyvinvointia - opettamalla sinulle ja työyhteisöllesi, miten työkykyä ylläpitävä toiminta on läsnä työyhteisön arjessa - joka päivä. 

Nostetaan yhdessä henkilöstönne energia-, motivaatio- ja innostuneisuustasot voimavaraksi!

Varaa ilmainen TYKY-konsultaatio

 

STARTTI - KEHON HYVINVOINTI

Elintapavalmennus – hyvinvointi, vireystila ja jaksaminen 

Valmennuksessa herätellään yksilöiden kehojen vahvuus työssä jaksamisen voimavaraksi. Keskiössä on suoliston ja aivojen hyvinvointi, mukaan lukien lepo. 

Oikeanlainen ravitsemus tukee aivoterveyttä. Vääränlaiset suolistobakteerit voivat aiheuttaa masennusta, pelkotiloja ja unohtelua. Suolistoa hoitamalla hoidat samalla stressitasojasi, aivojasi ja mielentilaasi. 

Luennoitsija

Hyvinvointivalmentaja Mona Mäkinen - Mona on energinen ja aikaansaava useana vuotena terveys- ja hyvinvointialan yrittäjänä toiminut voimanainen, joka luennoitsijana tempaa mukaansa. 


 

Lisäosa 1 - VUOROVAIKUTUS TAIDOT

Vuorovaikutus arjessa

Toista kunnioittava ja inhimillinen kohtaaminen

Oletko kohdannut ristiriitoja vuorovaikutustilanteissa toisten ihmisten kanssa? Onko sinulla kykyä olla läsnä? Oletko tullut kuulluksi ja itse kuunnellut toista? Oletko saanut osaksesi vihapuhetta?

Hyvät vuorovaikutustaidot on yrityksen tärkein pääoma. Niillä vaikutetaan työviihtyvyyteen ja yritystoiminnan jatkuvuuteen. Hyvät vuorovaikutustaidot arjessa antavat meille kaikille elämäniloa ja voimaa. 

Luennoitsija

Vuorovaikutuskouluttaja Satu Silvo - Satu on elämäniloa ja voimaa pursuava, koko kansan tuntema näyttelijä, ennakkoluuloton yrittäjä ja pidetty luennoitsija, jonka tilaisuudet ovat hyvin suosittuja. 


 

Lisäosa 2 - TIIMIN TOIMINTA

Yrityksen sisäiset toimintatavat

Tasapainoa haetaan toiveiden ja realismin välillä

Tässä moduulissa keskitytään työyhteisön yhteistyötaitojen rakentamiseen ja tiimityöskentelyyn. Näkökulmana on erilaisten ihmisten ja yhteisöjen voimavarat ja niiden hakeminen. Vuorovaikutus, ratkaisukeskeisyys ja ihmisen sekä yhteisön omat voimavarat ovat valmennuksessa kaiken a ja o.


 

Lisäosa 3

BioAge -Biologinen ikätesti

Biologisella ikätestillä analysoidaan epigeneettistä biologista ikää suhteessa kronologiseen ikää eli sitä, minkä ikäinen keho on suhteessa perinteisellä tavalla laskettuun elinikään. Biologisen iän on osoitettu ennustavan vahvasti tulevaisuuden terveydentilaa ja elinikää. Mutta mikä parasta, geenien ilmentymään ja sen myötä testitulokseen voi vaikuttaa elintavoilla eli tekemällä muutoksia, jotka tukevat terveydentilaasi.

Tulokset voivat auttavat ymmärtämään, mitkä ovat tärkeimmät ikääntymiseen vaikuttavat tekijät. Testiraportissa analysoidaan eniten biologiseen ikään negatiivisesti vaikuttava riskitekijät ja lisäksi saadaan myös muista tärkeimmistä riskitekijöistä tieto havainnollisessa ja selkeässä muodossa.

Lue lisää Nordic Genexin BioAge testistä


 

Lisäosa 4

Galileo-harjoitteluhoitolaite / - luento / esittely 

- henkilökohtainen harjoittelu ja ohjelma

Lue lisää Galileo harjoittelusta tästä


 

Lisäosa 5

Henkilökohtainen hyvinvointiohjelma yksilöllisen tarpeen mukaan  

Ohjelma rakennetaan OLONIn ammattitaitoisten asiantuntijoiden avulla.

Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman lisäpalveluita


 

​​​​​​​

3 -moduulinen paketti

3 -moduulinen valmennus

Oloni-klinikka on osaava ja innovatiivinen asiantuntijatiimi, joka on erikoistunut yritysten työhyvinvointivalmennukseen. Käyttämättömät voimavarat ja menestyksen avaimet ovat usein helpompi nähdä ulkopuolisin silmin. Työkyky muodostuu terveydestä, toimintakyvystä, osaamisesta ja työmotivaatiosta, jossa merkittävää on työn jälki, tehokkuus, innostus ja motivaatio sekä energia, millä työtä tehdään.

Tarjoamme 3 -moduulisen hyvinvointivalmennuksen, jossa moduulit yhdessä kattavat laaja kokonaisuuden hyvinvoinnin kentässä. Valmennukset kestävät 3–4 tuntia kerrallaan, jolloin puolet päivästä jää aina tuottavaan työhön. 3 -moduulisessa valmennuksessa käydään läpi kehon hyvinvointi, vuorovaikutus taidot ja tiimin toiminta. Katso video alla!

Varaa ilmainen TYKY-konsultaatio »

 

 

Suunnitellaan yhdessä, kuinka voimme konkreettisin teoin edistää henkilökuntasi hyvinvointia ja vaikuttaa posiviivisesti yrityksenne liiketoimintaan!

Varaa ilmainen TYKY-konsultaatio!

Olonin elintapavalmennus on alku elämäntapamuutokselle, jossa muutostarpeet perustellaan hyvin täsmällisesti. Meidän ohjeemme takaavat, että työntekijäsi voivat paremmin.

Työnantajana voit kannustaa ja tukea henkilöstön toimintakyvyn aktiivista ylläpitoa. Terveet ja aktiiviset elämäntavat antavat voimia sekä työhön että antoisaan vapaa-aikaan. 

 

Elintapavalmennuksen kautta työntekijöidesi työssä jaksaminen nousee aivan uudelle tasolle.  

 • Erilaiset kehon negatiiviset oireet – kivut ja säryt vähenevät
 • Keskittymiskyky paranee
 • Jaksaminen lisääntyy
 • Unen laatu paranee ja työssä koettu väsymys vähenee
 • Ajatusmaailma oman hyvinvoinnin suhteen muuttuu terveyttä tukevammaksi
 • Työntekijät saavat kipinän ja herätyksen omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen
 • Kun keho alkaa voida paremmin, myös vuorovaikutustaidot paranevat merkittävästi. Tämä vaikuttaa todella myönteisesti ihmisten väliseen yhteistyöhön ja organisaation kehittymiseen.
   

Tulokset näkyvät konkreettisesti työympäristössä  

 • Vastaanotto- ja oppimiskyky on optimaalisempaa
 • Työmotivaatio ja työkyky paranevat
 • Sairauspoissaolot vähenevät

 

Autamme asiakkaitamme vähentämään sairauspoissaoloja 
15 vuoden kokemuksella! 

Työhyvinvointi näkyy sairaustilastoissa ja -kustannuksissa

Tiesitkö, että sairauspoissaolokustannus on palvelualoilla keskimäärin 200,00–250,00 € /päivä ja teollisuudessa keskimäärin
300,00–350,00 €/päivä.

Keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti on 10 %. Kun työssäoloaika/henkilö on 220 työpäivää/vuosi, tarkoittaa se sitä, että sairaspoissaolokustannus per työntekijä on vuositasolla jopa 4 400-7 700 €.  

Yksikin vähentynyt sairauspoissaolopäivä näkyy viivan alla.


Kuinka monta tuhatta euroa sinun yrityksesi voikaan säästää panostamalla työhyvinvointiin? 

Varaa ilmainen TYKY-konsultaatio

 

Mietitkö vielä, että

tehtäviini ei kuulu henkilöstön motivointi terveyteen ja hyvinvointiin. 

 • Tehtäviisi johtajana kuuluu kuitenkin työhyvinvoinnin mahdollistajana toimiminen.  

organisaationi toimii jo hyvin. 

 • Vaikka organisaatio toimisi kuinka hyvin tahansa, työntekijöillä on mahdollisesti esim. kipuja, särkyjä, turvotusta, unettomuutta ja  masennusta.  Näiden työntekijöiden on vaikeaa nähdä hyviä asioita, vaan he helposti keskittyvät näkemään virheitä ja ongelmia. Siksi on tärkeää panostaa ihmisiin kokonaisuutena. 

henkilöstöni ruokailu ja unirytmi on jokaisen yksityisasia. 

 • Kyllä, mutta suolisto-aivojen yhteistyön on kuitenkin pelattava myös töissä, jolloin nämä asiat vaikuttavat myös organisaation kannattavuustekijöihin.
   

Jopa 70-80% ihmisistä raportoi edellä kuvaamiamme ongelmia. Kuvittele, kuinka paljon se vaikuttaa tuottavuuteen ja työn tuloksiin!

Jos kehosta ei pidetä huolta, vuorovaikutus sakkaa ja tiimityöskentely ei toimi, työntekijöiden työkykykapasiteetti on keskimäärin vain 30%.   

•    Tuottavuus ei ole optimi, kun on sairauspoissaoloja ja energiat vähissä
•    Työterveyskustannukset ovat korkeat
•    Työkaverit kuormittuvat tekemättä jääneistä töistä
•    Parhaat työntekijät lähtevät, kun eivät voi hyvin, eivätkä viihdy työssä 

 Työkykyä ylläpitävä toiminta on saatava luonnolliseksi osaksi päivittäistä työtä.

Kun työkykykapasiteetti nousee, viivan alle jää enemmän.

Suunnitellaan yhdessä, kuinka voimme konkreettisin teoin edistää henkilökuntasi hyvinvointia ja vaikuttaa posiviivisesti yrityksenne liiketoimintaan!

Varaa ilmainen TYKY-konsultaatio!

 

Täytä ja lähetä tämä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä sopiaksemme ajan ilmaiseen TYKY-konsultaatioon!