RTT-terapia: Nopeasti toimiva terapiamuoto - Oloni-klinikka

Blogi

Minun Oloni -blogi on terveys- ja hyvin­vointi­ammattilaisten pitämä blogi

RTT-terapia: Nopeasti toimiva terapiamuoto

Nopeasti toimivaa apua ahdistukseen ja itsetunto-ongelmiin sekä riippuvuuksista vapautumiseen

Elämässämme voi joskus tulla eteen haasteita, jotka vaikuttavat sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiimme. Esimerkiksi ahdistus ja itsetunto-ongelmat tai erilaiset riippuvuudet ovat haasteita, joiden kanssa yhä useampi meistä kipuilee. Onneksi on olemassa erilaisia terapeuttisia menetelmiä, jotka voivat auttaa meitä käsittelemään ja voittamaan näitä haasteita. Yksi tällainen menetelmä on RTT-terapia.

Mikä on RTT-terapia?

Rapid Transformational Therapy (RTT) on innovatiivinen ja tehokas terapiamenetelmä, joka yhdistää elementtejä hypnoosista, NLP:stä ja kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta.

RTT-terapiassa hypnoosin avulla päästään sivuuttamaan tietoinen mieli ja tunnistamaan alitajunnasta ongelman todelliset juurisyyt. Kun muutokset tehdään alitajunnan tasolla, ne vaikuttavat nopeasti. Ongelmasta voi vapautua useimmiten vain 1-3 kuukaudessa.

Terapiasessiossa äänitetään myös henkilökohtainen nauhoite, jota kuuntelemalla tehdyt muutokset saadaan juurrutettua. Uudenlaiset ajatukset, tavat ja käyttäytymismallit syntyvät tässä prosessissa helposti ja edistävät nopeaa ja pitkäaikaista muutosta.

RTT-terapian vaikutukset riippuvuuksiin

Riippuvuudeksi voisi määritellä minkä tahansa, mitä teet säännöllisesti, jotta pääset (tai siis kuvittelet pääseväsi) kauemmas ikävistä tunteista ja kohti hyviä tunteita.

RTT-terapian avulla voidaan tunnistaa ne taustalla olevat syyt ja tunteet, jotka ovat johtaneet riippuvuuden kehittymiseen. Näiden juurisyiden käsittely auttaa ihmistä ymmärtämään paremmin omia ajatusmallejaan ja käyttäytymistään, mikä voi jo auttaa pääsemään eroon riippuvuudesta.

On sitten kysymys alkoholista, huumeista, lääkkeistä, tupakasta, suklaasta/sokerista, shoppailusta, pelaamisesta jne., yleensä taustalta löytyy tunne, että ei riitä sellaisena kuin on. RTT-terapiassa luomme uudestaan uskon siihen, että riität juuri sellaisena kuin olet.

Itsetunto-ongelmien voittaminen RTT-terapian avulla

Heikko itsetunto vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin, kuten ihmissuhteisiin, uraan ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

RTT-terapiasta voi saada apua monenlaisiin ongelmiin. Mutta monien ongelmien taustalta löytyy itsetuntoon liittyviä puutteita.

RTT-terapia onkin tehokas menetelmän itsetunto-ongelmien käsittelemiseen. Lähes kaikkien asiakkaiden kanssa teemme työtä myös itsetunnon kanssa, olipa ”varsinainen esillä oleva ongelma” mikä tahansa.

Terapia auttaa ihmistä ymmärtämään, mistä hänen heikko itsetuntonsa juontaa juurensa ja miten monella tavoin se vaikuttaa hänen päivittäiseen elämäänsä. Tämän ymmärryksen löytäminen ja alitajuisten negatiivisten uskomusten ja ajatusmallien muuttaminen hypnoosissa on todella vaikuttavaa. Itsetunto vahvistuu ja itseluottamus kasvaa niin, että elämä alkaa näyttää ja maistua paremmalta.

Vapaudu ahdistuksesta RTT-terapian avulla

Ahdistus tarkoittaa sitä, että murehdit jotain tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvaa niin paljon, että se saattaa alkaa vaikuttaa sinuun myös fyysisesti.

Samalla tavoin kuin muidenkin ongelmien kohdalla etsimme ahdistuksen taustalla olevat juurisyyt ja muutamme negatiivisia ajatusmalleja ja uskomuksia positiivisiksi ja voimaannuttaviksi.

Jokainen asiakas on yksilö ja ahdistuksen syyt sen mukaisesti. Ahdistuksen taustalta voi löytyä myös piilotettuja, alas painettuja tunteita ja traumoja. Näiden vapauttaminen on voimakas keino ahdistuksen oireiden vähentämiseen ja paranemisen edistämiseen.

Itseluottamuksen ja omanarvon tunteen kehittäminen terapiassa edistää yleensä myös ahdistuksen poistumista. Kun oma näkemys itsestä on positiivisempi, ihmisellä on myös paremmat valmiudet selviytyä stressaavista tilanteista ja haasteista.

Ahdistuksen takia terapiaan tuleville suosittelen yleensä 3 kuukauden pakettia, mutta tämä keskustellaan aina tapauskohtaisesti.

Miten RTT-terapia tapahtuu käytännössä?

RTT-terapia alkaa maksuttomalla puhelulla, jossa selvitämme asiakkaan ongelman, ja sekä terapeutin että asiakkaan halukkuuden ryhtyä yhteistyöhön.

Zoomissa käytävässä aloituspalaverissa käymme vielä läpi ja syvennämme asiakkaan aloituslomakkeisiin täyttämiä asioita ja selkeytämme terapian tavoitteita.

Varsinaiseen terapiasessioon varaamme vähintään 2 h aikaa. Siinä työskentelemme alitajunnan tasolla, teemme muutostyötä – muutamme negatiivisia uskomuksia ja ajatusmalleja positiivisemmiksi ja voimaannuttavammiksi. Lisäksi nauhoitamme asiakkaan henkilökohtaisen äänitteen.

Olennainen osa prosessia onkin asiakkaan sitoutuminen kuuntelemaan omaa n. 15-20 minuutin mittaista äänitettään päivittäin 21 päivän ajan pysyvien tulosten saavuttamiseksi.

Lopuksi

RTT-terapia tarjoaa tehokkaan ja nopean tavan käsitellä ja vapautua monenlaisista ongelmista tai saavuttaa helpommin tavoitteita. Sen avulla voidaan tunnistaa ja käsitellä haasteiden juurisyitä, mikä auttaa yksilöä pääsemään niistä eroon ja saavuttamaan paremman henkisen hyvinvoinnin. Jos kamppailet riippuvuuksien, ahdistuksen tai itsetunto-ongelmien kanssa, RTT-terapia voi tarjota sinulle uudenlaisen ja positiivisen lähestymistavan näiden haasteiden voittamiseen.

Virpi Karjalainen
RTT®-terapeutti

Varaa maksuton puhelinaika ja jutellaan, miten voisin olla sinulle avuksi.