Fysioterapia

Palvelut > Fysioterapia

Denniksen tehokas ja yksilöllinen fysioterapia johon sisältyy kraniosakraaliterapiaa ja/tai neurolize-menetelmää eli refleksiterapiaa. Lue lisää menetelmistä alempana ->

Fysioterapia  on kivun helpottamista sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämistä eri keinoin.  Se voi tarkoittaa esimerkiksi neuvontaa ja ohjausta, manuaalista terapiaa tai terapeuttista harjoittelua. Ravinto on myös tärkeä osa kuntoutusta.

Ihmistä on ajateltava kokonaisuutena. Kaikki elämän aikana kokemamme voi vaikuttaa meihin yksilöinä, ja joskus fyysinen tai psyykkinen kuormitus voi aiheuttaa erilaisia fyysisiä oireita. Osa oireista voi helpottua tavanomaisella kuntoutuksella, mutta osa ongelmatiloista on selvästi moniulotteisempia. Taustalla voi silloin olla esimerkiksi ravitsemuksen ongelma tai immuunijärjestelmän toimintahäiriö. Myös stressireaktiot haittaavat hermostomme toimintaa - näihin ongelmiin on mahdollista vaikuttaa spesifein terapioin ja menetelmin. Jos stressiprosesseja saadaan sammutettua, oireet voivat poistua tai keho tulee vastaanottavaisemmaksi myös tavanomaisemmille terapioille tai harjoittelulle.


Kraniosakraaliterapia

Kraniosakraaliterapia (CST) polveutuu osteopatiasta. Metodin on kehittänyt John E. Upledger, osteopathic physician. Kyseessä on manuaalinen terapiamuoto, jossa kehoa tuetaan korjaamaan itseään. Menetelmä sopii kaikenikäisille. Kraniosakraalijärjestelmään kuuluu muun muuassa aivot, selkäydin ja selkäydinneste. Aivoja ja selkäydintä suojaavat kalvot ja kalvoihin kontaktissa olevat luut kuuluvat myös tähän järjestelmään. Menetelmä on laaja ja käyttömahdollisuuksia ovat monia. Perusidea menetelmässä on kuitenkin tasapainottaa koko selkärankajärjestelmää pehmeällä kosketuksella.

Esimerkki

Kraniosakraaliterapia toimii usein hyvin niska-, selkä- tai lantiovaivoihin, jos pysyviä tuloksia ei saa esimerkiksi perinteisellä harjoittelulla, hieronnalla, mobilisointi- tai manipulointitekniikoilla. Vaivan syynä on usein päälle jäänyt suojareaktio. Suojareaktioiden kanssa pitää työskennellä hellävaraisemmin. Taustalla voi olla esimerkiksi stressi, henkiset tai fyysiset traumat (luunmurtuma, nyrjähdykset, revähdykset, aivotärähdykset, kaatumiset). Sillä ei ole väliä onko trauma tapahtunut aivan äskettäin vai kauan aikaa sitten. Joskus hermosto jää suojaamaan meitä ja keho menee tästä jumiin. Tällöin kannattaa yleensä työskennellä
kehon ehdoilla, ja sitä ei voi pakottaa kovilla menetelmillä. Tämä on kraniosakraaliterapian perusajatus.


Neurolize-menetelmä eli refleksiterapia

Neurolize-menetelmä pohjautuu Svetlana Masgutovan teorioihin posturaalisista ja dynaamisista reflekseistä ja niiden vaikututuksesta liikkeeseen, ryhtiin ja tunteisiin. Metodin on kehittänyt Tom-Stefan Witting, jonka erityisenä kohteena ovat urheilijat sekä neuromotorisista häiriöistä kärsivät lapset. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kivunlievitykseen, jännitystilojen laukaisuun, lasten neuromotorisissa ongelmissa, urheilijoille ja nukkuvien lihasryhmien aktivointiin. Tämän näkökulman mukaan meidän perusmotoriikka kehittyy refleksien avulla. Refleksejä voidaan kuvata ohjelmina, jotka auttavat meitä esimerkiksi kävelemään. Joskus näihin ohjelmiin voi tulla blokkeja ja seurauksena voi olla esimerkiksi ongelmia liikkumisen kanssa, jäykkyyttä ja kipua. Blokkeja voi tulla esimerkiksi vammoista, joiden seuraksena kehoon jää suojareaktio ja lihakset eivät tee enää yhteistyötä kuten pitäisi.

Voimme käyttää erilaisia tekniikoita ”poistamaan blokkeja”, tämä voi olla manuaalista käsittelyä (käsillä) tai erilaisia neuromotoriikkaharjoituksia refleksien näkökulmasta. Tutkiessa tarkistamme esimerkiksi lihasten ja liikeratojen aktivointinopeutta, lihasten vahvuutta, kompensaatioliikkeitä, refleksien liikemalleja, lihasten arkuutta ja jäykkyyttä. Pienten lasten tutkimisessa käytetään erilaisia refleksimenetelmiä. Kehon perusmotoriikan liikkeiden kuuluvat olla nopeita ja helppoja, ilman kompensointia ja jäykkyyttä.

Esimerkkejä

Lapsilla joilla on haasteita käsien motoriikan kanssa, esimerkiksi vaikeuksia leikata saksilla, on usein ongelmia aktivoida käden puristusvoimaa kunnolla. Lapsi saattaa samanaikaisesti jännittää hauista ja purra leukojaan yhteen yrittäessään leikata saksilla. Terapialla yritämme aktivoida käden puristusvoimaa ja poistaa kompensaatiot erilaisilla työtekniikoilla. Usein ratkaisu ei ole vain yksinkertaisesti harjoitella saksien pitelemistä ja niillä leikkaamista, vaan menetelmän idea on auttaa lasta aktivoimaan lihaksiaan helpommin niin että hän pystyy pitämään saksia ajattelematta liikoja. Tällöin voi keskittyä leikkaamiseen. Sama lähestymistapa voi toimia myös kirjoitusvaikeuksiin ja kynäotteeseen. Joskus yllä esiteltyjä ongelmia esiintyy myös aikuisilla, vaikka kuinka paljon tekisi harjoittelua, lihakset eivät aktivoidu kunnolla. Toinen ongelma voi olla että lihasten aktivointi vaatii hirmuisesti keskittymistä ja ajattelua, jolloin sitten itse toiminta hidastuu. Yritämme erilaisilla keinoilla auttaa että lihakset löytyvät helpommin ja nopeammin, niin ettei niitä tarvitse niin kovasti etsiä treenatessa.

Lue lisää reflekseistä https://masgutovamethod.com/


Oloni-klinikan fysioterapeutti:

 • Erikoisosaaminen
  • Oirekokonaisuudet joihin ei ole saatu riittävää vastetta tavanomaisella harjoittelulla tai kuntoutuksella
  • Kraniosakraaliterapia
  • Refleksiterapia
 • Laaja kokemus erilaisista potilasryhmistä
  • Lapset yli 3-vuotiaat
  • Aikuiset ja työikäiset
  • Urheilijat (myös SM- ja MM-tasolla)
 • Palvelu ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi

Muutamia esimerkkejä joiden takia asiakkaat tulevat vastaanotolle:

 • Lihasjännitykset
 • Akuutit ja krooniset kiputilat
 • Motoriikkaongelmat
 • Vammojen, onnettomuuksien ja leikkausten jälkeinen kuntoutus
 • Lihasten aktivointi
 • Kehon vastetason kasvatus harjoittelua ja kuntoutusta varten
 • Fyysisen suorituskyvyn optimointi
 • Treenausvinkit
 • Vammojen ennaltaehkäiseminen

Lääkärin lähetteellä Kela korvaa osan lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta.


Fysioterapia aikoja Helsinki

Varaa aika tästä »

Fysioterapia aikoja Turku

Varaa aika tästä »

Fysioterapia Helsinki ja Turku

Dennis Haglund

Fysioterapeutti
Koulutettu hieroja
Helsinki, Turku


Hinnasto

 • Fysioterapia, 60 min / 79,00 € 
 • Fysioterapia, 45 min / 69,00 € 
 • Fysioterapia, 30 min / 55,00 € 
  • Tehokas ja yksilöllinen fysioterapia - sis. kraniosakraaliterapia ja/tai neurolize-menetelmää eli refleksiterapiaa
    
 • Fysioterapeutin hieronta, 60 min / 75,00 €
 • Fysioterapeutin hieronta, 75 min / 85,00 €

Lääkärin lähetteellä Kela korvaa osan lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta.


Fysioterapia Helsinki

Varaa aika tästä »

Fysioterapia Turku

Varaa aika tästä »


Seuraa meitä instagramissa ja tiedät kuukauden eduista, luennoista, tapahtumista ja blogipostauksesta ensimmäisenä!
 

Kohti toimivaa aineenvaihduntaa

Oman aineenvaihdunnan toimintaan voi vaikuttaa monella eri tapaa. Tutustu hoitomuotoihin sekä aiheeseen liittyviin luentoihin ja koulutuksiin ja ota yhteyttä!

Lue lisää

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Oloni-klinikka (1937786-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mona Leino
020 740 2480
mona.leino@oloni.fi

Henkilörekisterin nimi

Oloni-klinikka asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Oloni-klinikka
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mona.leino@oloni.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna